Tekstvak:

    D O O R   J E L S M A

Werkterrein

 

· Schrijven, redactie, publicatie en presentatie op het gebied van levensbeschouwing, erfgoed, kunst en cultuur

· Projectbegeleiding en advies

· Onderzoek

 

Specialisatie

 

· Actuele situatie religieus erfgoed

· Beleid rondom kerkgebouwen

· Maatschappelijk gebruik kerkgebouwen

· Levensbeschouwing in kunst en moderne muziek

 

Werkwijze

 

Op freelancebasis, vergoeding per project in overleg. Tarief teksten globaal volgens richtlijnen Ned. Ver. van Journalisten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek en projecten

 

 

· Onderzoek interreligieuze dialoog, opzet en redactie website ‘een nieuwe kerk’ (2003 - 2006)

 

· Opzet en redactie website Stichting Vrienden van de Clemenskerk Hilversum(2006 - 2015), over inzet buurt voor behoud kerkgebouw

 

· Deelname aan landelijke Taskforce Toekomst Kerkgebouwen. Research actuele situatie en beleid religieus erfgoed. Informeren media, deelname aan debatten en begeleiding studenten religieus erfgoed (2006 - 2009)

 

· Projectleiding en redactie website landelijke Taskforce Toekomst Kerkgebouwen (2007 - 2009)

 

· Projectleiding, schrijven en verspreiden publieksbrochure ‘Een plaats die ons heilig is?’ (2008 Jaar Religieus Erfgoed, Provincie NB)

 

· Schrijven hoofdstuk voor ‘Meer dan hout en steen - Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen’, Meinema 2011 (Zie pag. Artikelen)

 

· Research naar nieuwe religieuze denkbeelden in hedendaagse beeldende kunst en muziek (2011 - nu)

 

· Ontwikkeling cultureel project voor De Nieuwe Dominicus in Utrecht, resulterend in kunstproject ‘Een open blik in de Dominicus’ (2013 –2014)

 

· Onderzoek naar herkomst moderne interieurkunst uit 1963 in OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek (2019), resulterend in artikel (Zie pag. Artikelen)

 

 

Opleiding

 

· VWO 1970 - 1976

 

· HBO Lerarenopleiding beeldende vorming + kunstgeschiedenis 1976 - 1981

 

· Diverse aanvullende opleidingen op het gebied van onderwijsvernieuwing en beeldende kunst, waaronder klassiek tekenen en schilderen en twee jaar studie Rietveld Academie, schilderen, beeldhouwen en mixed media 1982– 1990