Tekstvak:

    D O O R   J E L S M A

Werkterrein

 

Verwerven en analyseren van informatie, opstellen informatieve teksten en visiestukken. Verzorgen redactie en totstandkoming publicaties en presentaties op het gebied van levensbeschouwing, erfgoed, kunst en cultuur. Projectbegeleiding en advies.

 

Persoonlijke specialisaties

 

· Wereldreligies

· Religieus erfgoed, beleid en beheer

· Religie(kritiek) in pop & rockmuziek

· Activisme, burgerinitiatieven en media

 

Werkwijze

 

Op freelance-basis. Tarief teksten globaal volgens richtlijnen Ned. Ver. van Journalisten, vergoeding per project in overleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding

 

· VWO 1970 - 1976

 

· HBO Lerarenopleiding beeldende vorming + kunstgeschiedenis 1976 - 1981

· Diverse aanvullende opleidingen op het gebied van beeldende kunst en onderwijsvernieuwing

 

 

Ervaring en projecten

 

· Dagelijkse leiding startfase onderwijsvernieuwingsproject Wonderwijs (Loenen Gld.), leren op eigen initiatief (2000 -2003)

 

· Onderzoek wereldreligies, opzet en redactie website ‘een nieuwe kerk’ (2003 - 2006)

 

· Opzet en redactie website Stichting Vrienden van de Clemenskerk (2006 - 2015)

 

· Research actuele situatie en beleid religieus erfgoed. Informeren media, deelname aan debatten en begeleiding studenten religieus erfgoed (2006 - 2009)

 

· Projectleiding en redactie website landelijke Taskforce Toekomst Kerkgebouwen (2007 - 2009)

 

· Projectleiding, schrijven en verspreiden publieksbrochure ‘Een plaats die ons heilig is?’ (2008 Jaar Religieus Erfgoed, Provincie NB)

 

· Schrijven hoofdstuk voor ‘Meer dan hout en steen - Handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen’, Meinema 2011

 

· Research naar nieuwe religieuze denkbeelden in hedendaagse muziek (2011 - nu)

 

· Ontwikkeling cultureel project voor De Nieuwe Dominicus in Utrecht, resulterend in kunstproject ‘Een open blik in de Dominicus’ (2013 –2014)